Door te ontdekken wat de vraag is en ontwikkeling te ondersteunen, los je veel vragen op. Er zijn vraagstukken, die adequate en snelle oplossingen vereisen. Er moet gewoonweg gehandeld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een hele concrete ondersteuningsvraag is, er risico’s ontstaan, een situatie uit de hand dreigt te lopen, consequenties voor medewerkers te groot zijn als er niet gehandeld wordt, de lange termijn oplossing er al is doch de korte termijn om een andere oplossing vraagt, er simpelweg maatregelen nodig zijn.

Noodzaak is de moeder van vele uitvindingen, Plato

Bij het oplossen kijken we altijd naar wat er al gedaan is, wat er wel en niet gewerkt heeft en waarom, wie er betrokken zijn, of de voorgestelde oplossing de best passende is, wat er op korte en op lange termijn ingezet kan worden en hoe de oplossing uiteindelijk weer van de organisatie of het individu zelf kan worden.

‘Wij komen om weer te gaan’, is hierbij ons motto.

Voorbeelden van klantvragen die door ons zijn opgepakt: