Ontwikkeling is de zuurstof die nodig is om als mens en organisatie te blijven groeien en het hart te laten kloppen. In de overtuiging van Sorce kun je niet zonder. Daarom vraagt Sorce gerichte aandacht voor leren en ontwikkelen en levert daar van harte een bijdrage aan.  Sorce gaat er daarbij vanuit dat er elke dag geleerd wordt en iedereen kan en mag leren. Juist in de interactie met elkaar en in de dagelijkse bezigheden vindt veel leren plaats. Sorce maakt daar graag gebruik van.

Education is the most powerful weapon to change the world, Nelson Mandela

Leren en ontwikkelen gaat over kennis, vaardigheden en gedrag. En, vraagt tijd en aandacht. Onze belofte is dat wij met onze ontwikkeltrajecten duurzame groei ondersteunen. De ontwikkeling is zichtbaar in het ‘doen’ en wordt geborgd in het dagelijks handelen. We ontwerpen altijd een helder proces en begeleiden en ondersteunen dat. Daar zetten wij diverse middelen en methoden voor in. Omdat ons handelen voor 90 % wordt gestuurd door ons onbewuste maken wij graag gebruik van het ODC instrument.  Grote ontwikkeltrajecten ontwerpen we graag in co-creatie met de mensen van de organisatie. De inrichting volgt de richting.

Voorbeelden van klantvragen die door ons zijn opgepakt:

  • Inrichten ontwikkeltrajecten bij organisatieveranderprocessen;
  • Begeleiding coachingstraject zelforganiserende teams;
  • Inrichten leeraanbod patiëntveilig werken;
  • Teamontwikkeltraject ondernemerschap;
  • Visieontwikkeling en beleid leren en ontwikkelen;
  • Geven van training persoonlijk leiderschap;
  • Individuele coaching
  • Teamcoaching