Sorce stelt bij haar aanpak de vraag centraal wat de mensen nodig hebben om de doelstellingen van de organisatie met (meer) plezier te kunnen realiseren. Ontsluiten van de ambitie en de kracht van mensen en deze verbinden met de omgeving geeft een enorme boost en maakt mensen en organisaties dynamisch en flexibel. Zodra de vraag achter de vraag, de essentie, helder is, kunnen we de richting bepalen.

Verwondering is het begin van alle wijsheid,  Aristoteles

Vragen die wij stellen zijn o.a. welke verandering is er nodig en waartoe? Wat is de ambitie? Wat is het probleem? Waarom is het nu een probleem? Wat gaat er goed? Voor wie is het een vraag? Waar zit de kracht en de verbinding? Hoe kan er het beste aangesloten worden bij de kracht? Hoe ziet het er uit als de verandering zich heeft voltrokken? Hoe ziet het eruit als het probleem is opgelost? Wat is er al gedaan? Hoe sluit het aan bij individuele, team en organisatiedoelen en de organisatiedromen? Wie uit de organisatie kunnen meedoen?

Voorbeelden van klantvragen die door ons zijn opgepakt:

  • Begeleiding van studiedagen in het kader van verandertrajecten;
  • Ondersteuning bij het inrichten van ontwikkeltrajecten;
  • Ideale samenstelling van teams, opstellen van profielen?
  • Maximale benutting van talenten;
  • Verbeteren van samenwerking;
  • Loopbaanvragen;