Soms heb je een instrument nodig dat je helpt om daadwerkelijk inzicht te krijgen in kwaliteiten en daardoor als start of als vliegwiel kan dienen voor verdere stappen.
Een middel om als organisatie ontwikkeling van medewerkers op een positieve wijze te ondersteunen en de juiste match te maken tussen de vereisten en de beschikbare talenten. Maar ook om teams adequaat samen te stellen of zicht te krijgen op ingesleten hardnekkige patronen die blokkerend werken. Kortom, het onbewuste bewust te maken en aan de slag te kunnen. Een middel waardoor de talenten gaan floreren en medewerkers met veel plezier goede resultaten behalen.
Als individu is inzicht in jouw talent of zicht op hoe het toch komt dat je vastloopt en geen plezier meer hebt in wat je doet, enorm waardevol. Het voorkomt dat je  letterlijk ziek wordt van te lang werk doen dat niet bij je past.

SORCE maakt gebruik van de ODC meting. ODC is een instrument waarmee kwaliteiten en drijfveren gemeten worden. ODC maakt zichtbaar hoe ons gedrag geënt is op bewuste en ook onbewuste drijfveren. Daarmee leren we onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde kwaliteiten. Met die kennis kunnen we daadwerkelijk aan de slag om talenten te laten floreren en om teamontwikkeling te richten op versterking en bundeling van onderlinge kwaliteiten. Omdat de ontwikkeling gebaseerd is op natuurlijke kracht zorgt het voor een duurzaam effect.

Anders dan andere instrumenten?

Zeker, dit instrument kan ook die competenties aangeven die weliswaar ontwikkeld zijn, maar niet van nature bij de persoon horen. Vraag uzelf eens af in hoeverre andere instrumenten daadwerkelijk tot verandering of ontwikkeling hebben geleid en u vreugde hebben gebracht? De succesfactor berust op het unieke karakter van de ODC, die het mogelijk maakt om onbewuste drijfveren in beeld te brengen. Daarmee is de ODC de enige assessmenttool die de natuurlijke kracht van iemand gefundeerd aantoont. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtengoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung. De ODC-meting is gebaseerd op langjarig onderzoek, ontwikkeling en validatie door Odin company. De ODC professionals van SORCE zijn door de ODIN Company intensief opgeleid in het werken met het instrument. Voor verdere informatie over de mogelijkheden zie de ODC Factsheet.