De overheid biedt loopbaansubsidies aan werknemers van 45 jaar of ouder om daarmee gericht te kunnen werken aan de toekomst. SORCE heeft hiertoe een mooi aanbod. Met gebruik van de unieke gevalideerde online ODC-meting (zie: https://sorce.nl/odc/) krijgen werknemers daadwerkelijk inzicht in hun natuurlijke talenten en handvatten om deze tot ontwikkeling te brengen. Dit geeft energie om zo de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

 

Meer informatie over de regeling: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/documenten/publicaties/subsidies/tsov/uitvoeren-en-verantwoorden/brochure-ontwikkeladvies-werkenden

Wij geven graag informatie over ons aanbod.