Met dit eenvoudige evaluatiedocumentje breng je in korte tijd in beeld hoe het overleg ervaren wordt en wat er gedaan kan worden om het overleg effectiever en energieker te maken. Ga naar downloads  https://sorce.nl/wp-content/uploads/2020/03/evaluatie-voor-beter-overleg-1.pdf en print het document voor eigen gebruik. 

Instructie:

  1. Elke deelnemer vult aan het einde van de vergadering (kwartier voor tijd) het documentje in waarbij 1 de laagste score is en 5 het hoogste.
  2. De documentjes worden verzameld door 1 persoon en die verwerkt de scores tot een gemiddelde voor de hele groep.
  3. De uitkomst wordt besproken.
    Aan de hand van deze evaluatie worden afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomst.
  4. Bij de start van het volgende overleg worden deze afspraken onder de aandacht gebracht en houden de deelnemers zich eraan. 
  5. Herhaal deze werkwijze circa een half jaar en vier de verbeteringen die je hebt bereikt! 
  6. Houd de verbeteringen vast door bijvoorbeeld 1 deelnemer te vragen hier tijdens de vergaderingen alert op te zijn of de evaluatie elk kwartaal te herhalen. 

Tip: bespreek ook met elkaar de grote afwijkingen van het gemiddelde en t.o.v. elkaar. Dus wat maakt dat de ene collega een 1 scoort en de andere op dezelfde vraag een 5 geeft. Het gaat er daarbij niet om elkaar te overtuigen van je gelijk maar elkaar te begrijpen. Op basis daarvan kun je met elkaar afspraken maken zodat ieder een goede bijdrage kan leveren en het overleg beter wordt.