Aan deze website wordt gewerkt

Sorce is een adviesbureau op het gebied van Personeel- en Organisatieontwikkeling. Wij adviseren en begeleiden organisaties bij veranderings- en ontwikkeltrajecten. Trajecten die ingezet worden om de vertaalslag te maken van de visie en strategie naar de praktijk. Daarnaast bieden wij interim-management, training en coaching.
Sorce stelt bij haar aanpak de vraag centraal wat de mensen nodig hebben om de doelstellingen van de organisatie met (meer) plezier te kunnen realiseren.

INVESTEREN IN MENSEN

 

Organisaties die investeren in mensen maken het verschil. Mensen zijn het hart van de organisatie. Zonder hart geen leven. Sorce vindt het belangrijk daarin te investeren, zodat mensen hun kwaliteiten in kunnen zetten en daar plezier aan beleven. Dat leidt tot een grotere klanttevredenheid, betere producten en diensten, trotse medewerkers, gezondere organisaties en betere resultaten. ‘De klant centraal’ is een bekende kreet. Volgens Sorce ligt de uitdaging er in om de medewerker eveneens centraal te stellen. Dat maakt dat organisaties hun bestaansrecht kunnen omzetten in bestaanszekerheid. Dit is de visie van waaruit Sorce opereert.Kenmerkend voor Sorce is de oorspronkelijke, betrokken, pragmatische en resultaatgedreven aanpak. In contact met en aandacht voor de mensen, de processen en steeds weer de juiste balans zoekend tussen de verschillende krachten in organisaties en mensen. Telkens gaan we terug naar de bron, daar waar alle processen beginnen. Dat zit ook in onze naam besloten: SORCE, een afgeleide van het Engelse Source.

De gekozen aanpak wordt altijd vooraf en gaandeweg het proces afgestemd met de opdrachtgever. “Contact gaat voor contract”. Of anders gezegd: “Wederzijds vertrouwen in een professionele relatie”.